עמים, עמים, אירועים

קבוצות לחץ פנים

קבוצות לחץ פנים

לקבוצות לחץ פנימיות קשרים חזקים עם מקבלי ההחלטות ומתייעצות בקביעות. קבוצות לחץ פנים הן הקבוצות שהממשלה - מקומית או לאומית - רואה בהן לגיטימיות ולכן ניתנות להן גישה למקבלי ההחלטות. לדוגמה, קבוצות פנימיות עשויות להיכלל בישיבות קבועות עם שרים או עובדי מדינה והן עשויות להיכלל ברשימות להפצת הצעות ממשלה חדשות. העובדה שקבוצות פנימיות הינן חלק מתהליך הייעוץ מאפשרת להן להשתמש בשיטות ישירות על מנת להפעיל השפעה. קבוצות פנימיות נוטות להיות חזקות מאוד וארוכות טווח מבחינת השפעה פוליטית. מקובל יותר שקבוצות הפרסום ולא הפרסום יהיו מבפנים, אם כי זה לא קורה בשום פנים ואופן.

קבוצות לחץ פנימיות דומות מבחינה אחת. באופן כללי, הם עומדים ב"כללי המשחק ". לדוגמה, הם נוטים לכבד את הסודיות ולא לבצע פיגועים פומביים נגד שרים. ניתן לחלק עוד יותר קבוצות פנים לשני קטגוריות. הראשון הוא מוסדות בתוך מנגנון המדינה. קטגוריה זו כוללת ארגונים כמו כנסיית אנגליה וכוח המשטרה. ניתן לתאר אותם כקבוצות פנימיות מכיוון שהם מעורבים בתהליך הייעוץ, כמובן כשמדובר בהצעות הממשלה הרלוונטיות לפעילותן. הקטגוריה השנייה היא קבוצות חיצוניות. בעוד שמוסדות במנגנון המדינה נועצים בתהליך הדיון בהצעות ממשלתיות, הדבר אינו נכון לגבי קבוצות חיצוניות בעלות מעמד פנים. במקום זאת הם הארגונים העצמאיים כמו איגודים מקצועיים, ארגוני צדקה או קבוצות לחץ, שקוראים על הממשלה לספק מומחיות בעת הצורך. סוג הקבוצה שנבחרה משתנה בהתאם לנטייה האידיאולוגית של הממשלה וגורמים אחרים כמו דעת הקהל. אז, סוג הקבוצות החיצוניות שקיבלו מעמד פנים משתנה מממשלה לממשלה.

פוסטים קשורים

  • קבוצות לחץ פנים

    לקבוצות לחץ פנימיות קשרים חזקים עם מקבלי ההחלטות ומתייעצות בקביעות. קבוצות לחץ פנים הן הקבוצות שהממשלה - מקומית או ...

  • מהם חזקים יותר? קבוצות לחץ בריטיות או אמריקאיות?

    קבוצות לחץ חיוניות לחברה דמוקרטית והמודל הפלורליסטי מציע שככל שקבוצות יותר טובות, כיוון שהיא מצביעה על דמוקרטיה משגשגת כ ...

  • מהן קבוצות לחץ

    ניתן לתאר קבוצת לחץ כקבוצה מאורגנת שאינה מציבה מועמדים לבחירות, אך מבקשת להשפיע על מדיניות הממשלה או ...