קווי זמן להיסטוריה

הצהרת האמנציפציה

הצהרת האמנציפציה

ב -1 בינואררחוב 1863 חתם הנשיא לינקולן על הצהרת האמנציפציה. שחרור העבדים וביטול העבדות היו אמורים לשנות את כל אופיה של מלחמת האזרחים האמריקאית. עד לנקודה זו המלחמה עדיין נלחמה בעיקר על זכויות מדינות - זכותן של מדינות בדרום לשלוט בעצמם, ללא הפרעה מצד הממשלה הפדרלית. אם, על פי מדינות דרום רבות, הרשות הפדרלית הזו הפכה ליותר מדי מבשרת, הדרום טען שיש לה זכות לעזוב את האיחוד. זו ממשלתה בוושינגטון הבירה לא יכלה לסבול ומלחמת אזרחים פרצה כתוצאה מהכרזת הקונפדרציה. כעת, עם שחרור העבדים, הדרום טען כי לינקולן תוקף את עצם אופיו של הדרום. הם טענו שמדובר בניסיון לצמצם את ההתמודדות הכלכלית שהייתה בדרום כששני מעוזי כלכלת הדרום היו תלויים בעבדות כדי להפוך אותם לרווחיים כל כך - סחר הכותנה והטבק. עבור רבים בדרום, הצהרת השחרור של לינקולן פירושה שמלחמת האזרחים הייתה יותר מתמיד מלחמה להילחם על עצם הישרדותו של אורח החיים של הדרום.

בהצהרת האמנציפציה נאמר:

"אני מצווה ומצהיר כי כל האנשים המוחזקים כעבדים במדינות האמורות והמיועדות וחלקים של מדינות הם ומכאן ואילך יהיו חופשיים; וכי הממשל הביצועי של ארצות הברית, כולל הרשויות הצבאיות והציוניות בהן, יכיר וישמור על חירותם של האנשים האמורים. ואני מצהיר בזאת על האנשים שהוכרזו כה חופשיים להימנע מכל אלימות, אלא אם כן בהגנה עצמית הכרחית; ואני ממליץ להם שבכל המקרים שבהם הדבר מותר, הם יעבדו נאמנה בשכר סביר. ואני מצהיר ומודיע כי אנשים כאלה, במצב מתאים, יתקבלו לשירותים המזוינים של ארצות הברית למפקדים, עמדות, תחנות ומקומות אחרים, וכדי להפעיל כלי שייט מכל הסוגים בשירות האמור. "