עמים, עמים, אירועים

הטיה מגדרית וענישה

הטיה מגדרית וענישה

האם יש הטיה מגדרית במערכת המשפט הפלילית? האם נשים וגברים מטופלים באופן שונה על ידי המשטרה ובתי המשפט? ישנן שתי מחשבות בנושא זה:

תיזת האבירות - אבירות פירושה התייחסות לזולת, במיוחד לנשים באדיבות, אהדה וכבוד. תיאוריית האבירות קובעת כי מערכת המשפט הפלילית זוכה ליחס קל יותר לגברים מאשר לגברים. פירושן של אבירות גברית פירושו שלמשטרה יש פחות סיכוי להאשים נשים, ובתי המשפט נוטים להעניק לנשים עונש קל יותר, גם כאשר ביצעו את אותן העבירות כמו גברים.

תיאוריה חלופית היא תיאוריית החריגה הכפולה. טענה זו קובעת כי מערכת היחסים הפלילית זוכה ליחס חמור יותר לנשים. הסיבה לכך היא שהם אשמים בכך שהם סוטים כפליים. הם חרגו מהנורמות החברתיות המקובלות על ידי הפרת החוק וסטו מהנורמות המגדריות הקובעות כיצד האישה צריכה להתנהג.

נשים רבות חשות כי מערכת המשפט הפלילית טופלה בהן בחומרה. הם רואים בכך מוסד הנשלט על ידי גברים ומרגישים שהטיפול שלהם לא סימפטי ולא צודק. (היידנסון 2002)

ההוכחות:

לאחר מעצר, יש סיכוי גבוה יותר שגברים יזהרו ולא יואשמו. הם פחות סבירים מגברים שיוחסו במעצר או יבוצעו למשפט.

עברייני נשים נוטים יותר לגברים להשתחרר או להטיל עונש קהילתי ופחות סביר להיקנס או להישפט בכלא.

אישה שנשלחה לכלא מקבלת עונשים קצרים יותר מגברים (משרד הפנים). זה מצביע על כך שמערכת המשפט הפלילית אכן מתייחסת יותר לאישה בקלות. עם זאת עלינו לקחת בחשבון את חומרת העבירה ואת ההבדל בהיסטוריה הפוגענית. שיעור הזהירות הגבוה יותר לאישה והסבירות הנמוכה להארכת מעצר או להישלח למשפט משקפים הבדלים בסוג העבירה ועבירות עבר (משרד הפנים). עבירות נשים נוטות להיות פחות חמורות ונשים נוטות פחות עבר פלילי. זה מרמז כי אין הטיה אוהדת כלפי נשים או נגדן.

באדיבות לי בראיינט, מנהל הטופס השישי, בית הספר לאנגלו-אירופי, אינגטסטון, אסקס