מהלך ההיסטוריה

דו"ח מקפרסון

דו"ח מקפרסון

דוח מקפרסון המליץ ​​על שורה של צעדים שיחשפו את המשטרה לשליטה ציבורית רבה יותר, יאשירו את זכויות הקורבנות לפשע ויאריכו את מספר העבירות המסווגות כגזענות. חקיקת חופש המידע ויחסי גזע תחול גם על המשטרה.

70 ההמלצות של דוח מקפרסון כללו:

לפקחי הממשלה יהיו "סמכויות מלאות ובלתי קשורות" לבדוק את שירותי המשטרה. חקירת משטרת המטרופוליטן תתחיל מייד, תוך דגש מיוחד על רציחות לא פתורות וטיפול באירועים גזעניים.

הממשלה תקבע אינדיקטורים לביצוע כדי לפקח על הטיפול באירועים גזעניים, רמות שביעות רצון משירות המשטרה בקרב מיעוטים אתניים, הכשרת קציני קשרי משפחה ועדים, אימונים בנושא מודעות גזעית, נהלי עצירה וחיפוש, גיוס מיעוטים אתניים ותלונות על גזענות בכוחות המשטרה.

התפקיד של המטה יובא בקו אחד עם כוחות אחרים.

על כוחות המשטרה לשקף את התמהיל התרבותי והאתני של היישובים שהם משרתים.

מעשה חופש המידע אמור לחול על כל תחומי השיטור (למעט מבחן "פגיעה מהותית" בגין מניעת גילוי בנסיבות חריגות).

חקיקה בנושא יחסי גזע צריכה להיות חלה על כל שוטרי המשטרה.

ההגדרה של "אירוע גזעני" תכלול כעת תקריות המסווגות במונחי שיטור הן כפשעים והן כאי פשעים. כעת הוא יקיף "כל אירוע שנתפס כגזעני על ידי הקורבן או כל אדם אחר". קוד עיסוק חדש יתעד את כל הפשעים הללו.

הציבור יעודד לדווח על אירועים גזעניים בכך שהוא יאפשר לדווח עליהם 24 שעות ביממה ולא רק בתחנות המשטרה.

איגוד קציני המשטרה הראשיים יקבע הנחיות חדשות לביקורות חקירות.

המטה יבחן את נהלי זירת הפשע שלו, את האופן בו היא מתעדת פשעים, את הבדיקות הפנימיות שלה ואת הקשר בין קצינים במדים לבין ה- CID.

קציני קשר משפחתיים ייעודיים חייבים להתקיים בכל כוח משטרה ברמה המקומית. יש לרשום כל תלונה או בקשה ממשפחת הקורבן.

יש לבחון את אמנת הקורבן, במיוחד בגלל אירועים גזעניים. היה צורך להעמיד לרשות שוטרי קשר קרבנות ועדים מאומנים.

מערכת המשפט

הדו"ח לא רצה שום שינוי ברמת ההוכחה הדרושה לתביעה של פשעים גזעניים.

הדו"ח רצה להכריז על כל הוכחה למוטיבציה גזענית בכל שלבי התביעה וכי אין להימצא כל אי-הכללה בטענה להסדר טיעון.

הדו"ח רצה ששירות התביעה בכתר יודיע תמיד לקרבן (או למשפחת הקורבן) על תוכניות להפסיק תביעה.

הדו"ח רצה להתייחס לשינוי בחוק "סכנה כפולה" כדי לאפשר לבית המשפט לערעורים לאפשר תביעה חדשה לאחר זיכוי "במקום בו מוצגות ראיות טריות ובת קיימא".

הדו"ח רצה לשקול שינוי בחוק שיאפשר העמדה לדין של עבירות גזעניות שהתרחשו מלבד בציבור (כמו בבית).

הדו"ח רצה לשקול את ההצעה לפיה הקורבנות (או משפחותיהם) יהפכו ל"צדדים אזרחיים "להליך פלילי, מה שמאפשר להם גישה לכל המידע הרלוונטי בתיק.

הדו"ח רצה לשקול מתן סיוע משפטי לקורבנות (או למשפחותיהם) בחקירות, במידת הצורך.

הדו"ח רצה למנוע הפחדה של קורבנות ועדים באמצעות תנאי ערבות מתאימים.

נהלי המשטרה

הדו"ח רצה הכשרה לעזרה ראשונה משופרת לשוטרים.

הדו"ח רצה סקירה ושינוי של אימוני המודעות לגזע בכוחות המשטרה. הדו"ח רצה שמיעוטים אתניים מקומיים היו מעורבים באימונים סדירים לכל המשטרה.

הדו"ח רצה סמכויות חדשות למשמעת שוטרים לפחות חמש שנים לאחר פרישתן.

הדו"ח רצה שכל "מילים או מעשים" גזעניים מוכחים יובילו להליכים משמעתיים, ובדרך כלל יש להעניש על התנהגות כזו בפיטורים.

הדו"ח רצה צעדים חדשים להבטיח חקירות עצמאיות בנוגע לתלונות חמורות נגד המשטרה.

הדו"ח רצה סקירה של בחירת וקידום נושאי משרה ברמת מפקח ומעלה.

עצרו וחפשו

הדו"ח לא רצה שום שינוי בכוחות העצירה והחיפוש של המשטרה. הדו"ח רצה שפורסמו רשימות של כל פעולות העצירה והחיפוש, וכן העתק של הרשומה שניתנה לאדם המעורב.

דוחות התקדמות

הדו"ח רצה דו"חות שנתיים שפורסמו על התקדמות רשויות המשטרה בעמידה ברמות הגיוס, הקידום והשימור של המיעוט האתני שלהם.

הקהילה הרחבה יותר

הדו"ח רצה לשקול תכנית לימודים לאומית מתוקנת למניעת גזענות וערך גיוון תרבותי. הדו"ח רצה שמנהלי בתי הספר ורשויות החינוך המקומיות ייצרו אסטרטגיות להתמודדות עם אירועים גזעניים.

הדו"ח רצה לשקול יוזמות דומות ברמת השלטון המקומי.

באדיבות לי בראיינט, מנהל הטופס השישי, בית הספר לאנגלו-אירופי, אינגסטסטון, אסקס