עמים, עמים, אירועים

אחוז ההצבעה בבחירות הכלליות 1832 עד 1979

אחוז ההצבעה בבחירות הכלליות 1832 עד 1979

אחוז ההצבעה בבחירות הכלליות בבריטניה השתנה לאורך השנים אך בבחירות האחרונות, אחוז ההצבעה היה פחות ממה שחושבים כי הוא בריא לדמוקרטיה. לדוגמה, בבחירות 1979 כמעט 25% מאלה שיכלו היה להצביע לא עשו זאת.

1832: 70.4%

1835: 65.0%

1837: 63.6%

1841: 63.5%

1847: 53.4%

1852: 57.9%

1857: 58.9%

1859: 63.7%

1865: 62.5%

1868: 68.5%

1874: 66.4%

1880: 72.2%

1885: 81.2%

1886: 74.2%

1892: 77.4%

1895: 78.4%

1900: 75.1%

1906: 83.2%

1910: 86.8%

1910: 81.6%

1918: 57.2%

1922: 73.0%

1923: 71.1%

1924: 77.0%

1929: 76.3%

1931: 76.4%

1935: 71.1%

1945: 72.8%

1950: 83.9%

1951: 82.6%

1955: 76.8%

1959: 78.7%

1964: 77.1%

1966: 75.8%

1970: 72.0%

1974: 78.8%

1974: 72.8%

1979: 76.0%