בנוסף

המפלגה הליברלית מצביעת 1900 עד 1979

המפלגה הליברלית מצביעת 1900 עד 1979

מספר האנשים שהצביעו למפלגה הליברלית ירד מאוד בין 1900 עד 1979 כך שעד 1979, המפלגה הליברלית מילאה חלק שולי בפוליטיקה הבריטית.

1900: 1,572,323 קולות

1906: 2,751,057 קולות

1910 בינואר: 2,866,157 קולות

1910 דצמבר: 2,293,869 קולות

1918: ליברלים קואליציוניים = 1,396,590 קולות

המפלגה הליברלית = 1,388,784 קולות

1922: מפלגה ליברלית = 2,668,143 קולות

ליברלים לאומיים = 1,471,317 קולות

1923: 4,301,481 קולות

1924: 2,928,737 קולות

1929: 5,308,738 קולות

1931: הליברלים הלאומיים = 809,302 קולות

ליברלים עצמאיים = 103,528 קולות

1935: הליברלים הלאומיים = 866,354 קולות

המפלגה הליברלית = 1,443,093 קולות

1945: 2,252,430 קולות

1950: 2,621,487 קולות

1951: 730,546 קולות

1955: 722 קולות

1959: 1,640,760 קולות

1964: 3,099,283 קולות

1966: 2,327,457 קולות

1970: 2,117,035 קולות

1974 ינואר: 6,059,519 קולות

1974 אוקטובר: 5,346,704 קולות

1979: 4,313,804 קולות

פוסטים קשורים

  • מפלגת העבודה מצביעת 1900 עד 1979

    מפלגת העבודה העצמאית השיגה קולות בבחירות בשנת 1895. אך מפלגת הלייבור החדשה ששמה לראשונה עמדה בשנת 1900 וככל שהתקדמו השנים ...

  • המפלגה השמרנית% מהקולות

  • מפלגת העבודה% מהקולות בבחירות