קווי זמן להיסטוריה

1832 בחירות כלליות

1832 בחירות כלליות

אנגליה

ג: 193,435 קולות (29.2%) - 117 חברי פרלמנט נבחרו

L: 474,523 קולות (70.8%) - 347 חברי פרלמנט נבחרו

ויילס

ג: 7,466 קולות (53.4%) - 14 חברי פרלמנט נבחרו

L: 6,348 קולות (46.6%) - 18 חברי פרלמנט נבחרו

סקוטלנד

ג: 9,752 קולות (21%) - 10 חברי פרלמנט נבחרו

L: 44,003 קולות (79%) - 43 חברי פרלמנט נבחרו

אירלנד

C: 28,030 קולות (32.1%) - 28 חברי פרלמנט נבחרו

L: 29,013 קולות (33.3%) - 33 חברי פרלמנט נבחרו

R: 31,771 קולות (34.6%) - 42 חברי פרלמנט נבחרו

אוניברסיטאות

ג: 2,594 קולות (76.2%) - 6 חברי פרלמנט נבחרו

L: 813 קולות (23.8%) - 0 חברי פרלמנט נבחרו

הממלכה המאוחדת

C: 241,277 קולות (29.4%) - 175 פרלמנט

L: 554,700 קולות (66.7%) - 441 חברי פרלמנט נבחרו

R: 31,771 קולות (3.9%) - 42 חברי פרלמנט נבחרו (14 שלא נפסקו)

C = המפלגה השמרנית

L = מפלגה ליברלית

R = מפלגת חוזר

פוסטים קשורים

  • 1835 בחירות כלליות

    אנגליה C 210,009 קולות (42.6%) 200 חברי פרלמנט נבחרו L 281,576 קולות (57.4%) 264 חברי פרלמנט נבחרו וויילס C 10,210 קולות (63.9%) 17 חברי פרלמנט נבחרו L 5,119 ...

  • התמיכה במפלגה השמרנית בוויילס 1832 עד 1979

    התמיכה הקונסרבטיבית בוויילס נותרה עקבית למדי עד לבחירות 1880, כאשר נרשמה ירידה במספר חברי הפרלמנט שזכתה במפלגה הקונסרבטיבית ...

  • התמיכה של מפלגת העבודה באנגליה 1900 עד 1979

    התמיכה במפלגת העבודה באנגליה הייתה תמיד על חשבון התמיכה במפלגה הליברלית באנגליה. עם עליית התמיכה של העבודה, תמיכה ב ...