בנוסף

ג'ים קרואו

ג'ים קרואו

"ג'ים קרואו" היה הכינוי שניתן לחוקים שהוכנסו בדרום במאות ה -19 וה -20 לאכיפת ההפרדה הגזעית. "ג'ים קרו" הפך שם נרדף לכל הפגיעות הגזעיות הקשורות במדינות הדרום. השם נתקע בעידן זכויות האזרח.

ג'ים קרואו היה דמות מופע מינסטרל משנות ה- 1830. הוא הוצג כעבד אפרו-אמריקני קשיש, נכה ומגושם, והציור שלו הראה את כל הסטראוטיפים השליליים של אמריקאים אפריקאים - האיש השחור עם אדונו הלבן עם ג'ים קרואו הודה על חלקו בחיים. ג'ים קרואו היה אדם חסר השכלה, שאדונו הלבן הודה על כך שהוא דאג וכו '.

סטריאוטיפים כאלה גרמו תרעומת עצומה לאמריקאים אפרו בתקופת זכויות האזרח.