בנוסף

עצמאות שיפוטית

עצמאות שיפוטית

העצמאות השיפוטית "היא בסיסית לחוקה (הבריטית)." (G M Lewis) ולכן היא חלק חשוב במבנה הפוליטיקה הבריטית.

זכויות דמוקרטיות בחברה הבריטית תלויות בהחלטות שהתקבלו בבתי משפט. בתי משפט אלה צריכים להישאר בלתי תלויים בלחץ והתערבות חיצונית, כלומר מהממשלה. שופטים בכל הרמות צריכים להיות בטוחים כי לא יתמודדו עם השלכות אם הם יקבלו את הממשלה למטלות על החלטות הממשלה. עצמאותם של שופטים מובטחת על ידי:

בעודם בתפקיד הם מתנהגים בצורה מקצועית; אם הם שומרים על הסטנדרטים הגבוהים ביותר בכל התחומים, הממשלה לא יכולה לגעת בהם אם הם מקבלים החלטה שהיא נגד מעשה ממשלתי (כמו אצל מייקל האוורד ורוצחי ג'יימי בולגר)
הנמצאים בשופטת משולמים מהקרן המאוחדת כך שהם נקיים מביקורת פרלמנטרית שנתית, שעשויה לשמש לעיצוב החלטות שיפוטיות עתידיות.

אם הרשות השופטת תומכת בפעולה ממשלתית וזה פועל בחזרה מכל סיבה שהיא (בשנת 2002 ככל הנראה זו תהיה פסק דין של בית משפט אירופי שקובע את החלטתו של בית משפט בריטי), הרשות השופטת חופשית מאחריות - הממשלה הייתה נוטלת את הלהבה ולא הרשות השופטת כפי שהמעשה יזם על ידי הממשלה ולא הרשות השופטת. הם יטענו, בדייקנות, שהם פשוט אוכפים את החוק אך הפרלמנט הוא זה שיוצר את החוק הזה.

פוסטים קשורים

  • עצמאות שיפוטית

    עצמאות שיפוטית "היא בסיסית לחוקה (הבריטית)." (G M Lewis) ולכן הוא חלק חשוב במבנה הפוליטיקה הבריטית. זכויות דמוקרטיות ...