בנוסף

ועידת אוקס דומברטון

ועידת אוקס דומברטון

ועידת אוקס דומברטון נערכה בין אוגוסט לאוקטובר 1944. המטרה העיקרית של דומברטון אוקס הייתה לדון באפשרויות של יצירת ארגון בינלאומי שישמור על שלום עולמי לאחר תום מלחמת העולם השנייה.

למעשה, לא הייתה פגישה אחת בדומברטון אוקס, אלא סדרת פגישות. בפגישות אלה השתתפו נציגי ברית המועצות, בריטניה, ארצות הברית וסין. היה צורך לדון במבנה ובצורה של האו"ם, אף כי הנושא העיקרי היה איחוד מועצת הביטחון ומה יחסיו עם חבר הלאומים שעדיין קיים.

הנושא המרכזי שעומד על הפרק היה השימוש בכוח הווטו במועצת הביטחון. זה אמור היה להתברר שוב בישיבת ילטה והמשיך בוועידת סן פרנסיסקו באפריל עד יוני 1945.