בנוסף

התכתבות המקמהון לחוסין

התכתבות המקמהון לחוסין

סר הנרי מקמהון כתב לשריף חוסין ב- 24 באוקטובר 1915. זה היה מכתב זה ששכנע את הפלסטינים כי בריטניה תתמוך בזכותם למולדתם שלהם (פלסטין) לאחר שהובסה האימפריה העות'מאנית. מכאן שהערבים נתנו את תמיכתם הצבאית לבריטים במזרח התיכון במהלך מלחמת העולם הראשונה. המכתב הכיל את פרטי המקרקעין הבאים:

"לא ניתן לומר ששני המחוזות מסינה ואלכסנדרטה וחלקים מסוריה השוכנים מערבית למחוזות דמשק, חומס וחאלב הם ערבים גרידא, ויש להחריג אותם מהגבולות שדרשו (על ידי הערבים).עם השינוי לעיל, ובלי לפגוע בהסכמים הקיימים שלנו עם ראשי ערבים, אנו מקבלים גבולות אלה.

באשר לאזורים השוכנים בגבולות אלה שבהם בריטניה הגדולה בתשלום לפעול ללא פגיעה באינטרסים של בעלת בריתה, צרפת, אני מוסמך בשם ממשלת בריטניה לתת את הבטחות הבאות ולהשיב את התשובה הבאה לדבריך מכתב.

1) בכפוף לשינויים דלעיל, בריטניה מוכנה להכיר ולתמוך בעצמאות הערבים באזורים בגבולות אותם דורש שריף מכה.

2) בריטניה הגדולה תכיר במקומות הקדושים כנגד כל תוקפנות חיצונית ותכיר בכך את פגיעותם.

3) כאשר המצב יודה, בריטניה תתן לערבים את עצתה ותסייע להם לקבוע מה שנראה כצורות הממשל המתאימות ביותר באותם שטחים שונים.

4) מצד שני, מובן כי הערבים החליטו לפנות לייעוץ ולהדרכה של בריטניה הגדולה בלבד, וכי יועצים ופקידים אירופאים כאלה שיידרשו להקמת ממשל תקין יהיו בריטים.

5) ביחס לווילאטים בבגדאד ובצרה, הערבים יכירו בכך כי עמדתה והאינטרסים המבוססים של בריטניה מחייבים הסדרים מינהליים מיוחדים על מנת להבטיח שטחים אלה מפני תוקפנות זרה לקידום רווחת האוכלוסיות המקומיות ולהגנה על אינטרסים כלכליים הדדיים. "