+
עמים, עמים, אירועים

פלסטין וחבר הלאומים

פלסטין וחבר הלאומים

חבר הלאומים אמור היה למלא תפקיד מכריע בפלסטין לאחר שנוצר חבר הלאומים לאחר מלחמת העולם הראשונה. חבר הלאומים נשלט על ידי בריטניה וצרפתים בשנותיו הראשונות, מכיוון שהם היו המעצמות העולמיות היחידות בליגה שהייתה לה את הכוח הדרוש לאכיפת סמכותה - אם כי לאחר ההפגעים ששתי המדינות חוו במלחמת העולם הראשונה, סמכות לכאורה זו היה במחלוקת. אמריקה לא הצטרפה לליגה ואסור היה על גרמניה ורוסיה לעשות זאת עם הקמת הליגה.

חבר הלאומים מסר את פלסטין לבריטניה לממשל כמנדט ליגה. לפיכך, בריטניה היא ש"אספה "את הבעיות שמנדט זה היה ליצור. מול הניגודים לכאורה של הסכם מקמהון והצהרת בלפור, ירשו הבריטים אזור ששני הפלסטינים והיהודים האמינו שהוא שלהם לאחר מה שנראה כהבטחות טובות לשני הצדדים מבריטניה.

סעיף 22 מברית חבר הלאומים היה ברור מה יקרה עם פלסטין כשטח המנדט לבריטניה.

סעיף 22 לחבורת ליגת הלאומים

1. לאותן מושבות ושטחים שכתוצאה מהמלחמה המאוחרת חדלו להיות בריבונותן של המדינות ששלטו בהן בעבר ושאוכלסות בהן עמים שעדיין לא מסוגלים לעמוד בעצמם בתנאים המאומצים של העולם המודרני יש להחיל את העיקרון לפיו רווחתם ופיתוחם של עמים כאלה מהווים אמון קדוש של התרבות וכי יש להתגלם בניירות ערך לביצוע אמון זה באמנה זו.

2. השיטה הטובה ביותר להעניק תוצאה מעשית לעיקרון זה היא שצריך להפקיד את הכשרתם של עמים כאלה על מדינות מתקדמות אשר מטעם משאביהן, ניסיונן או עמדתן הגיאוגרפית יכולות לקחת על עצמם אחריות זו בצורה הטובה ביותר, והן מוכנות לקבל זה וכי צריך להפעיל את ההדרכה הזו כמנדטוריות מטעם הליגה.

3. אופי המנדט צריך להיות שונה בהתאם לשלב התפתחות העם, מצבו הגאוגרפי של השטח, מצבו הכלכלי ונסיבות דומות אחרות.

4. קהילות מסוימות שהיו בעבר שייכות לאימפריה הטורקית הגיעו לשלב התפתחות בו ניתן להכיר באופן זמני את קיומם כמדינות עצמאיות בכפוף למתן ייעוץ וסיוע מנהלי על ידי חובה עד שיוכלו לעמוד לבד. רצונות קהילות אלה צריכות להיות שיקול מרכזי בבחירת המנדט.

5. עמים אחרים, במיוחד אלה של מרכז אפריקה, נמצאים בשלב כזה שעל המנדט להיות אחראי על ניהול השטח בתנאים שיבטיחו חופש מצפון ודת, בכפוף רק לשמירה על הסדר הציבורי והמוסר, איסור על שימוש לרעה כמו סחר העבדים, תנועת הנשק ותעבורת המשקאות חריפים, ומניעת הקמת ביצורים או בסיסים צבאיים וימיים והכשרה צבאית של הילידים למעט מטרות משטרה והגנה על שטח, וכן יבטיח גם שוויון הזדמנויות לסחר ולמסחר של חברים אחרים בליגה.

6. ישנם שטחים, כמו דרום-מערב אפריקה וחלק מהאיים הדרומיים-פסיפיקים, אשר בזכות הדלילות באוכלוסיה שלהם, או גודלם הקטן, או מרחוקם ממרכזי הציביליזציה, או רצף גיאוגרפי שלהם לטריטוריה של המנדט ונסיבות אחרות ניתן לנהל בצורה הטובה ביותר על פי חוקי המנדט כחלקים אינטגרליים משטחו, בכפוף לאמצעי ההגנה שהוזכרו לעיל באינטרס של האוכלוסייה הילידית.

7. בכל מקרה של מנדט, המנדט ימסור למועצה דוח שנתי בהתייחס לשטח המתחייב לחיובו.

8. מידת הסמכות, השליטה או הממשל שיופעל על ידי המנדט תוגדר במפורש על ידי המועצה, אם לא הוסכם קודם לכן על ידי חברי הליגה.

9. תוקם ועדה קבועה שתקבל ותבדוק את הדוחות השנתיים של המנדטורים ותייעץ למועצה בכל הנוגע לקיום המנדטים.

פוסטים קשורים

  • ליגת האומות

    חבר הלאומים קם לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה. המשימה של חבר הלאום הייתה פשוטה - להבטיח ש ...

  • כישלונות ליגת האומות

    כישלונות ליגת האומות בעוד שחבר הלאומים יכול היה לחגוג את הצלחותיו, הייתה לליגה כל סיבה לבחון את כישלונותיה והיכן היא ...