בנוסף

לגיון הקונדור

לגיון הקונדור

לגיון הקונדור נשלח לספרד על ידי אדולף היטלר כדי לתמוך בתנועה הלאומית של הגנרל פרנקו. לגיון הקונדור ידוע בעיקר בהתקפתו על גרניקה ומעטים ספקים כי מטרתו העיקרית של היטלר לשלוח את לגיון הקונדור לספרד הייתה להעריך עד כמה טוב הטיס המטוס החדש שלו בקרב והאם הם קיבלו את הטקטיקות שלהם נכונות.

ברית המועצות שלחה טנקים ותחמושת רבה לרפובליקנים באוקטובר 1936. זה נוגע להיטלר והוא החליט לשלוח כוח גרמני מודרני שיתמוך בפרנקו כנגד סיכויים כאלה.

לגיון הקונדור פיקד על ידי הגנרל הוגו ספרלה. לרשותו עמדו 48 מפציצי Heinkel HE 51 ו- 48 Junkers Ju 58 מפציצים. לכוח היו גם כמה Me 109 שתומכים בו כשהוא בקרב. אחד מחברי הלגיון בקונדור כתב בחזרה לקרוביו כי מה שלגיון הקונדור עשה בספרד "היה טוב יותר מתמרונים". מי שטס למשימות נדרש לשלוח נתונים כתובים לספרל על מה שהלך טוב במשימה ומה לא. בכך קיווה ספרלה בסופו של דבר לטקטיקות כמעט מושלמות לכל תקיפה אווירית בה נעשה שימוש על ידי הלופטוואפה במה שעשוי להוכיח כקונפליקטים עתידיים.

הנהגת לגיון הקונדור הסתובבה כך שליותר מסתם קצין בכיר לופטוואפה כולם קיבלו ניסיון בלוחמה אווירית עירונית מודרנית. לאחר שפרלה פיקדה על היחידה הלמוט וולקמן שבתורו הוחלף על ידי פרייהר פון ריצ'ופן

אוקטובר 2012