פודקאסטים היסטוריים

אתנו-מתודולוגיה

אתנו-מתודולוגיה

אתנו-מתודולוגיה היא מחקר העוסק בשיטות בהן משתמשים אנשים כדי לבנות, להסביר ולתת משמעות לעולמם החברתי. אתנו-מתודולוגיה פירושו לימוד השיטות בהן משתמשים אנשים.

אתנו-מתודולוגים כמו שוץ סבורים כי אין סדר חברתי אמיתי, כפי שמניחים נקודות מבט סוציולוגיות אחרות. חיי החברה נראים מסודרים לחברי החברה רק מכיוון שחברים עוסקים באופן פעיל בהבנת החיים החברתיים. לחברות יש דפוסים קבועים ומסודרים רק מכיוון שהחברים באותה חברה תופסים אותם בדרך זו, ולכן מובילים סדר חברתי להפוך לבדיון נוח.

הנקודה של האתנו-מתודולוגיה, על פי צימרמן ווידר, היא להסביר כיצד חברי החברה מתמודדים עם המשימה לראות, לתאר ולהסביר את הסדר בעולם בו הם חיים.

אתנו-מתודולוגים ביקורתיים מאוד בענפים אחרים של הסוציולוגיה. הם טוענים כי הסוציולוגים המקובלים הבינו לא נכון את טיב המציאות החברתית. הם התייחסו לעולם החברתי כאילו יש לו מציאות אובייקטיבית שאינה תלויה בחשבונות ופרשנויות החברים. כך הם ראו היבטים של העולם החברתי כמו התאבדות ופשע כעובדות עם קיום משלהן. לאחר מכן הם ניסו לספק הסברים לעובדות אלה.

לעומת זאת, אתנו-מתודולוגים טוענים שהעולם החברתי מורכב לא יותר מאשר הקונסטרוקציות, הפרשנויות והדיווחים של חבריו. תפקידו של הסוציולוג הוא אפוא להסביר את השיטות והנהלים החשבונאיים שאותם משתמשים החברים כדי לבנות את עולמם החברתי. לטענת אתנו-מתולוגים, זוהי התפקיד שהסוציולוגיה הזרם המרכזית לא הצליחה לעשות.

באדיבות לי בראיינט, מנהל הטופס השישי, בית הספר לאנגלו-אירופי, אינגטסטון, אסקס