קווי זמן להיסטוריה

מושגים מרקסיסטיים

מושגים מרקסיסטיים

מושגים מסוימים הם המפתח להבנת המרקסיזם, תיאוריה פוליטית שעיצבה את הפוליטיקה העולמית למעלה מ -150 שנה. מושגים מרקסיסטיים מרכזיים הם ההפך הגמור מהקפיטליזם ויש הסבורים שיצרו מנטליות של חברה שהיא מאוד 'אותם ואנחנו'.

המרקסיזם מאמין שהקפיטליזם יכול לשגשג רק על ניצול מעמד הפועלים.

המרקסיזם סבור שהייתה סתירה אמיתית בין טבע האדם לאופן בו עלינו לעבוד בחברה קפיטליסטית.

למרקסיזם גישה דיאלקטית לחיים בכך שלכל דבר יש שני צדדים.

המרקסיזם מאמין שקפיטליזם איננו רק מערכת כלכלית, אלא גם מערכת פוליטית.

ההבדל ברווח בין הדברים שנמכרים עבור הסחורה לבין מה שהם בעצם עולים לייצר, מרקסיזם מכנה "עודף רווח".

המרקסיזם מאמין כי קונפליקט כלכלי מייצר מעמד (עשיר, אמצעי ועניים) ומטבעו המעמד מייצר קונפליקט.

ניתוח מרקסיסטי שנקרא 'קיטוב הכיתות' מתאר את התהליך ההיסטורי של מבנה המעמדות שהופך לקוטב יותר ויותר - נדחף לשני קצוות עם ציון באמצע. נכתב כי בקרוב ייעלמו שיעורים וייקלטו בבורגנות או בפרולטריון.

הקפיטליזם מעצב במידה רבה את מערכת החינוך, ללא מערכת החינוך הכלכלה הייתה הופכת לכישלון מאסיבי שכן בלי חינוך אנחנו ללא משרות ותעסוקה וזה מה שמניע את החברה לנוע. חינוך עוזר לשמור על הבורגנות והפרולטריון כך שיש עובדים שעוסקים בייצור סחורות ושירותים ואחרים הנהנים מכך. בתי ספר משדרים אידיאולוגיה הקובעת כי הקפיטליזם הוא צודק וסביר. בכיתת הפסיקה מקרינים את השקפתם על העולם ההופך לתפיסת הקונצנזוס (ההגמוניה).

מרקסיסטים מאמינים כי חלק מרכזי בשליטת הפרולטריון הוא השימוש בניכור בכל תחומי החברה, כולל המשפחה, מערכת החינוך והתקשורת. זה מספק לבורגנות מסה גמישה של עובדים שלא אכפת להם לעבוד תמורת התגמולים החיצוניים של שכר קבוע.

מרקסיסטים מאמינים כי סטייה היא כל התנהגות השונה מהנורמה החברתית. זה נתפס כסטייה מכיוון שכחברה, אנחנו לא מקבלים את זה. סטייה יכולה להשתנות מהתנהגות מוזרה ופשוטה להתנהגות שעלולה לפגוע בחברה או נחשבת למסוכנת או לא מכבדת.

הניאו-מרקסיזם מבוסס על רעיונות שהוקרנו בתחילה על ידי קארל מרקס. מרקס האמין כי כוח כלכלי הוביל לכוח פוליטי וכי זהו המפתח להבנת חברות. הניאו-מרקסיסטים מאמינים שהמערכת הכלכלית יוצרת מעמד בעלים עשיר ומעמד עובדים עני. הם גם מאמינים שמוסדות חברתיים מסוימים כמו כנסיות, בתי כלא ובתי ספר נוצרו כדי לשמור על החלוקה בין העוצמה לחסרת הכוח.

באדיבות לי בראיינט, מנהל הטופס השישי, בית הספר לאנגלו-אירופי, אינגטסטון, אסקס