פודקאסטים היסטוריים

תיאוריות סוציולוגיות

תיאוריות סוציולוגיות

תיאוריה סוציולוגית היא מערכת רעיונות המספקת הסבר לחברה האנושית. התיאוריות הן בררניות מבחינת סדרי העדיפויות והפרספקטיבות שלהם והנתונים שהם מגדירים כמשמעותיים. כתוצאה מכך הם מספקים מבט מסוים וחלקי של המציאות. ניתן לקבץ תיאוריות סוציולוגיות על פי מגוון קריטריונים. החשוב שבהם הוא ההבחנה בין תיאוריות פעולה מבניות וחברתיות.

מבט מבני או מאקרו מנתח את האופן בו החברה כולה משתלבת זו בזו. תיאוריה מבנית רואה בחברה מערכת של מערכות יחסים היוצרת את מבנה החברה בה אנו חיים. המבנה הזה הוא זה שקובע את חיינו ודמויותינו. קבוצות מובנות של מערכות יחסים חברתיות הן 'המציאות' הנמצאת מתחת למראה 'הפרט החופשי' של האינדיבידואליזם המערבי. המבנה מתמקד בקבוצה המסוימת של 'חוקים מבניים' החלים בכל חברה אחת.

למרות ההבדלים ביניהם, הפונקציונאליזם והמרקסיזם משתמשים במודל של האופן בו החברה כולה עובדת. פונקציונליסטים רבים מבססים את מודל החברה שלהם סביב ההנחה של צרכים בסיסיים ועוברים להסביר כיצד חלקים שונים בחברה עוזרים לענות על צרכים אלה. מרקסיסטים, לעומת זאת, רואים בחברה מנוחה על בסיס כלכלי או תשתית, ומעליה מבנה-על. הם רואים בחברה מחולקת למעמדות חברתיים שיש להם פוטנציאל להיות בקונפליקט זה עם זה.

עם זאת, ההבדלים העיקריים בין נקודות מבט פונקציונאליסטיות למרקסיסטיות אם כן, הוא האופן בו הם מאפיינים את המבנה החברתי. הפונקציונליסטים מדגישים עד כמה המרכיבים השונים במבנה החברתי משתלבים זה בזה בהרמוניה. מרקסיסטים מדגישים את חוסר ההתאמה בין החלקים השונים, בעיקר מעמדות חברתיים, וכך מדגישים את הפוטנציאל לסכסוך חברתי.

לא כל הפרספקטיבות הסוציולוגיות מבססות את הניתוח שלהן על בחינת מבנה החברה בכללותה. במקום לראות בהתנהגות אנושית נקבעת במידה רבה על ידי החברה, הם רואים בחברה תוצר של פעילות אנושית. הם מדגישים את המשמעות של התנהגות אנושית, מכחישים שהיא נקבעת בעיקר על ידי מבנה החברה. גישות אלה ידועות כתיאוריית פעולה חברתית, סוציולוגיה פרשנית או מיקרו סוציולוגיה.

מקס וובר היה הסוציולוג הראשון שדגל בגישה של פעולה חברתית. אינטראקציוניסטים סימבוליים מנסים להסביר את ההתנהגות האנושית ואת החברה האנושית על ידי בחינת הדרכים בהן אנשים מפרשים את פעולותיהם של אחרים, מפתחים מושג עצמי או דימוי עצמי, ופועלים במונחים של משמעויות. אתנו-מתודולוגיה מתקדמת עוד יותר מגישה מבנית בכך שהיא מכחישה את קיומו של מבנה חברתי ככזה. הם רואים את העולם החברתי כמורכב מההגדרות וקטגוריות של חברי החברה. תפקידו של הסוציולוג, לדעתם, הוא לפרש, לתאר ולהבין את המציאות הסובייקטיבית.

מרקסיזם הוא תפיסת עולם כלכלית וסוציו-פוליטית ושיטת חקירה חברתית-כלכלית שבמרכזה פרשנות מטריאליסטית של ההיסטוריה, השקפה דיאלקטית של שינוי חברתי וביקורת על הקפיטליזם. המרקסיזם היה חלוץ בראשית עד אמצע המאה ה -19 על ידי שני פילוסופים גרמנים, קארל מרקס ופרידריך אנגלס. המרקסיזם מקיף את התיאוריה הכלכלית המרקסית, תיאוריה סוציולוגית והשקפה מהפכנית של שינוי חברתי שהשפיע רבות על התנועות הפוליטיות הסוציאליסטיות ברחבי העולם.

באדיבות לי בראיינט, מנהל הטופס השישי, בית הספר לאנגלו-אירופי, אינגטסטון, אסקס