קווי זמן להיסטוריה

ענישה ושיקום

ענישה ושיקום

ענישה ושיקום נקבעים על ידי בתי המשפט אם כי אמצעים שיקומיים (כגון השתתפות בתוכניות לטיפול בסמים או אלכוהול) יכולים להוות חלק מהזהרה המותנית, אחת ממגוון ההפגנות מחוץ לבית המשפט (חלופות לתביעה) העומדות לרשות הפלילי. מערכת משפט למבוגרים (18+). ישנן גם אלטרנטיבות לתביעה לבני נוער (10 - 17). הגישה הנוכחית של משרד המשפטים (ספטמבר 2011) היא להתקדם לשיקום בתוך היישוב שסבל כתוצאה מהתנהגותו הפלילית של עבריין. אף כי לא היה פופולרי יתר על המידה בקרב הציבור בכללותו, צוין כי חלק גדול מהנעצרים ונכלאו לאחר אוגוסט 2011 המהומות וה ביזה בעיר האנגלית כבר ישבו בכלא, וברור שחוויה זו לא הפריעה להם לפגוע שוב - גם אם הם שוב נשלחו לכלא.

כשמישהו מורשע ונשלח לכלא הם עוברים לטיפול בשירות בתי הסוהר. למשך מאסר ארוך אפשר היה להחזיקם בכלא בכל מקום בארץ. עם זאת, למשפטים קצרים יותר הם עשויים להישאר באזורם המקומי.

למרות שבטיחות הציבור היא בעלת חשיבות עליונה, יש להתייחס לכל מי שבכלא בהגינות ובאנושיות. בנוסף לניסיון להפחית פשע על ידי קידום התנהגות שומרת חוק, השירות נועד לספק פעילויות יצרניות שיחנכו ושיקמו אסירים כך שכאשר הם ישוחררו, הם לא יעלבו מחדש.

שירות המבחן הלאומי עובד עם עבריינים אם משום שהם שוחררו זה עתה מבית הסוהר, או בגלל שקיבלו עונש קהילתי, למשל צו שיקומי לקהילה או צו טיפול ובדיקת סמים.

תוכניות כמו אלה מאלצות עבריינים להבין את התוצאה של מעשיהם ולעזור להם לשנות את התנהגותם. הם משולבים לרוב באמצעים להתמודדות עם סוגיות כמו אנאלפביתיות, אבטלה או חוסר בית שיכולים לתרום לפגיעה מחדש.

כאשר אמורים להשתחרר עבריינים שעלולים להיות מסוכנים, שירות המבחן הלאומי עובד עם סוכנויות אחרות כדי לנהל ולפקח על המצב כדי להבטיח את שלומם של הציבור והעבריין.

שירות המבחן מייעץ גם לבתי המשפט על גזר הדין ועל סיכון לעבירה חוזרת, ומעדכן את קורבנות הפשע החמור מתי יש לשחרר עבריינים מהכלא.

עונשי הקהילה משלבים ענישה עם שינוי התנהגות עבריינים וביצוע תיקונים - לעיתים ישירות לקורבן הפשע. משפטים קהילתיים אינם אפשרות רכה. הם יכולים לכלול תוכניות לטיפול בסמים או באלכוהול העלולים לגרום לעבריין לבצע פשע, עבודות חובה (ללא שכר) כגון פרויקטים קהילתיים או עבודות צדקה, עוצר במהלך שעות בהן העבריין צפוי לבצע פשע לרשימה של כמה.

מספר סוכנויות התנדבותיות לאומיות ומקומיות מסייעות בשיקום עבריינים. אחד הגדולים שבהם הוא נאקרו (האיגוד הלאומי לטיפול והתיישבות מחדש של עבריינים), העובד עם למעלה מ 25,000 איש בכל שנה. נקרו מספק דיור לאסירים, עוזר להם למצוא עבודה ומעורב משפחות וקהילות במאמצים לצמצום פשע.

מדי שנה בית המשפט מורה על פיקוח של למעלה משבעה מיליון שעות של ענישה קהילתית על ידי שירות המבחן הלאומי. עבודה כפויה וחסרת שכר זו נעה בין בתי ספר לציור לגינון פארקים ציבוריים וניקוי גרפיטי. זה גם מועיל לקהילה וגם מעניש את העבריין.

'צדק משקם' הוא אפשרות נוספת לגזר דין לקהילה. זה נותן הזדמנות לקורבנות, עבריינים ולעיתים גם נציגי הקהילה, לדון בעבירה וכיצד לתקן את הנזק שנגרם.

זה יכול לעזור לעבריינים להבין את השלכות מעשיהם ולעודד אותם לתקן. צדק משקם יכול להיות כלי רב עוצמה להפחתת עבירות חוזרות ולמתן לקורבנות קול בהליך הצדק.

באדיבות לי בראיינט, מנהל הטופס השישי, בית הספר לאנגלו-אירופי, אינגטסטון, אסקס