עמים, עמים, אירועים

המצאות וגילויים של המאה העשרים

המצאות וגילויים של המאה העשרים

ממציאים 1900 עד 1999

כוח אטומי

מחשבים

מסוקים ואיגור סיקורסקי

האינטרנט

מנוע הסילון

רוברט גודארד

המחשב האישי

פלסטי

ג'ון לוגי ביירד וטלוויזיה

טיסה והאחים רייט /

המצאות 1900 עד 1990