+
פודקאסטים היסטוריים

צרפת במאה השש עשרה

צרפת במאה השש עשרה

1461 ואילך

לואי ה -11

לואי ה -12

שארל השמיני

פרנסיס הראשון

מלחמות הדת הצרפתיות

הנרי הרביעי

מארי דה מדיצ'י

מונחים בהיסטוריה הצרפתית