מפלגת הנשים

מפלגת הנשים נוסדה בשנת 1917 ושני החברות הבולטות בה היו אממלין פנקורסט ובתה כריסטאבל פנקורסט. מפלגת הנשים השתמשה בחקיקה חדשה בשנת 1918 כדי לעמוד ב'בחירת הקופונים ', אך השפיעה מעט.

עד 1917 זנחו אממלין וכריסטבל פנקורסט את אמונותיהם הקודמות על בסיס סוציאליזם. מלחמת העולם הראשונה ראתה את שתי הנשים הופכות להיות יותר ויותר זכות מרכזיות מבחינה פוליטית.

המפלגה האמינה ב:

- קטטה עד הסוף עם גרמניה.

- צעדים מלחמה דרסטיים יותר שהנהיגה הממשלה על מנת להפחית את בזבוז המזון.

- מטבחי אוכל שיוקמו ברחבי בריטניה.

- סגירת כל הענפים הלא חיוניים כך שכוח העבודה שנמצא בתעשיות אלה קרה ינותב למפעלי המלחמה והמוקשים.

- כל מי שנמצא בממשלה שהיה לו קשר מרוחק עם גרמניה היה אמור להעביר את תפקידו.

- שכר שווה עבור עבודה שווה.

- חוקי נישואין וגירושין שווים.

- הורים לזכויות שוות על ילדים.

- שוויון זכויות והזדמנויות בשירותים ציבוריים.

- תגמולי לידה.

- ביטול האיגודים המקצועיים.

בשנת 1918, כריסטבל עמדה כמועמדת מפלגת נשים בבחירת סמטוויק. היא הפסידה רק ב 775 קולות למועמד העבודה ג'ון דיוויסון. 16 נשים נוספות עמדו גם הן במפלגת הנשים אך כולן הפסידו. בבחירות 1918 ו- 1919 אף מועמד ממפלגת הנשים לא זכה במושב בפרלמנט.